1. Polska 26 lotów
2. Francja 20 lotów
3. Włochy 8 lotów
4. Portugalia 5 lotów
5. Belgia 4 loty
6. Dania 2 loty
7. Finlandia 2 loty
8. Holandia 2 loty
9. Szwecja 2 loty
10. Wielka Brytania 2 loty
11. Węgry 2 loty
12. Czechy 1 lot
13. Hiszpania 1 lot
14. Słowacja 1 lot